Browsing Category

פרקים

פרקים,

אצות

בפרק זה נבין מהי אצה ואיפה היא חייה, נכיר כמה סוגי אצות ובדרך נשמע מדוע הגיעו אצות לחלל, נבין את חשיבותן לטבע ואפילו נכיר ים חדש.

פרקים,

המדבר – חלק שני

בפרק זה נבין מה הופך את המדבר לסביבה כל כך קיצונית ואז נלמד איך בעלי החיים, הצמחים וגם בני האדם מותאמים לחיים בסביבה כזו.

פרקים,

הרקפת – פרק בונוס

הרקפת – פרק בונוס. בפרק זה נכיר את הרקפת היפיפייה. נבין מה היא פקעת, איך הרקפת מגנה על עצמה מפני הגשם ומפני החיות, איך היא מואבקת ונשמע אגדה על שלמה המלך והרקפת הענקית שפרחה בגנו.

פרקים,

המדבר – חלק ראשון

המדבר (פרק שניים עשר) – בפרק זה נכיר את הסביבה המדברית. נבין איך נוצר מדבר, נכיר את סוגי המדבריות ונצא למסע קצר במדבר הישראלי עם הדר ונחצ'ה הגמל. פרק ראשון משני פרקים בנושא המדבר.

פרקים,

חרקים (פרק אחד עשר)

חרקים (פרק אחד עשר) – בפרק זה נלמד על מחלקת החרקים, המחלקה הגדולה בטבע. נבין מה הופך חרק לחרק, נכיר חלק ממיני החרקים, נכיר את מחזור החיים של החרקים, מזחל עד לחרק בוגר. נלמד על חשיבותם של החרקים למערכת האקולוגית ועל מערכת היחסים של אהבה ושנאה עם בני האדם.

פרקים,

מהמפץ הגדול לאדם המודרני – פרק שלישי (פרק עשירי)

מהמפץ הגדול לאדם המודרני (פרק עשירי) – פרק שלישי בסדרה בת שלושה פרקים.
בפרק זה נלמד על התפתחות האדם מהקוף, על התועלת שהפיק האדם מהאש, על שגרת היום של בת אדם קדמונית, על המהפכה החקלאית, על סיום תקופת האבן ואירועים משמעותיים נוספים עד זמננו.